Meny

Företaget

Kinnegrip tillverkar låssystem för läm- och kapellsidor till lastfordon och är ett av de ledande företagen i branschen. Som etablerad producent och leverantör med mer än fyrtio års erfarenhet, kan vi marknadens behov – en kostnadseffektiv och säker lösning för transport av gods.

Kinnegrips rating AAA borgar för att vi är en solid samarbetspartner.

Svenskt stål är råvaran till Kinnegrips stolpar och all produktion sker vid vår fabrik i Lidköping. På så sätt kan vi kontrollera produktionen och garantera en produkt som möter högt ställda krav på kvalitet. 

Säkerhet och ett enkelt handhavande är nyckelord för Kinnegrips produkter och vi har därigenom fokus på våra kunders arbetsmiljö. Miljöhänsyn i stort genomsyrar även hela vår produktion. 

En övervägande del av Kinnegrips försäljning går till exportmarknader, främst i Europa. Genom kontinuerlig produktutveckling och en anpassning till marknadens behov behåller vi en ledande position. 

Affärsidé
Tillverkning av patenterade lämlåssystem för lastfordon.

webmail