Meny

Kinnegrips Vision

Kinnegrips stolpar – ett naturligt val

Kinnegrips stolpar ska vara det bästa valet för en säker lastning, lossning och förstängning av gods, det är vår målsättning. Den uppnår vi genom kontinuerlig produktutveckling och långsiktigt ekonomiskt tänkande i kombination med lyhördhet, flexibilitet och service.

webmail