Meny

Bolag i koncernen

Kinnegrip AB är moderföretaget i koncernen. I koncernen ingår systerbolagen Kinnegrip Srl och Sunlight AB,  dotterbolagen Tändstickan Fastighets AB, Smörsoppen AB samt Sunlight Hotel & Conference AB, AB Apell & Jansson.

Tändstickan Fastighets AB är ett fastighetsbolag med hyresfastigheter i Lidköping med totalt 7400 m2. Fastighetsbeståndet består av fastigheter med lokaler för kontor och industriändamål.

Smörsoppen Bygg AB är ett fastighetsbolag med hyresfastigheter i Lidköping. Fastighetsbeståndet består av fem bostadsfastigheter med sammanlagt 60 lägenheter, samt två fastigheter med lokaler för industriändamål.

Sunlight Hotel  Conference & Spa AB bedriver hotell- och rekreationsverksamhet i Nyköping. Sunlight Hotel & Conference AB är inrymt i den gamla tvålfabriken, som nu gjorts om till högklassigt hotell med konferens och motionsanläggning.
Hemsida: www.sunlight.se

Aktiebolaget Apell & Jansson bedriver verktygstillverkning. Tillverkning sker i samma fastighet som moderbolaget Kinnegrip. Det senaste året har bolaget investerat i ny produktionsutrustning för att möta marknadens krav.
Hemsida: www.apellojansson.se

Sunlight AB bedriver uthyrningsverksamhet och har totalt 45000 m2. Som hyresgäster förutom Sunlight Hotel & Conference som hyr 10000 m2 finns bland annat Saab Automobil AB (reservdelslager för personbilar).

webmail